Poziomo

4. potrawa z jaj

5. ssak drapieżny podobny do lamparda

Pionowo

1. porozumienie kończące spór

2. samobieżny pocisk podwodny

3. aluminium

* Źródła określeń: świder chirurga

Poziomo

4. omlet

5. pantera

Pionowo

1. ugoda

2. torpeda

3. glin